Kompetenty lider (CL)

Ścieżka kompetentnego lidera to równoległa ścieżka do kompetentnego mówcy. Można podążać obydwiema ścieżkami równolegle, gdyż niejednokrotnie się one uzupełniają.

Każdy z projektów rozwija poszczególne umiejętności przyszłego lidera i uświadamia problemy z którymi może się w przyszłości borykać podsuwając jednocześnie gotowe, sprawdzone rozwiązania.

Projekt nr 1: Słuchanie

Słuchanie to jedna z podstawowych umiejętności każdego lidera. Słuchając otrzymujemy wiele potrzebnych informacji, która pozwalają nam zidentyfikować, a następnie rozwiązać pojawiające się problemy podejmując odpowiednie decyzje i unikając tym samym konfliktów. Umiejętność słuchania jest również niezbędna przy budowaniu zespołu.

Cele projektu:[arrowlist]

 • określ swoje umiejętności słuchania
 • poznaj i zastosuj skuteczne metody słuchania[/arrowlist]

Wyznaczone zadania:

Rozwijaj swoją umiejętność słuchania pełniąc wybrane trzy z podanych niżej funkcji na spotkaniu:[arrowlist]

 • Oceniający mowę
 • Odpowiadający na gorące pytania
 • Kontroler płynności
 • Gramatyk[/arrowlist]
Projekt nr 2: Krytyczne myślenie

Dobry lider zbiera informacje, analizuje i interpretuje je.  Musi być pewien, że rozumie je dokładnie przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Umiejętność krytycznego myślenia polega na szczerej odpowiedzi na pytanie “co usłyszałem i co przeczytałem?”. Znając już odpowiedz na tak postawione pytanie można określić jakość konkretnej informacji, a następnie używając logicznego rozumowania wyciągnąć na jej podstawie potrzebne wnioski. Lider myślący krytycznie podejmuje lepsze decyzje.

Cele projektu:[arrowlist]

 • określ swoją umiejętność krytycznego myślenia
 • poznaj i zastosuj skuteczne praktyki krytycznego myślenia[/arrowlist]

Wyznaczone zadania:

Rozwijaj swoje umiejętności krytycznego myślenia pełniąc dwie z podanych funkcji:[arrowlist]

 • Oceniający mowę
 • Gramatyk
 • Główny oceniający[/arrowlist]
Projekt nr 3: Dawanie informacji zwrotnej

Członkowie Twojego zespołu muszą wiedzieć, co robią dobrze, a co im nie wychodzi najlepiej i co mogliby poprawić. Dawanie wartościowej informacji zwrotnej jest niezbędną cechą dobrego przywódcy. Dobrze udzielona informacja zwrotna zmniejsza stres, poprawia relacje międzyludzkie oraz powoduje wzrost zaufania i szacunku dla lidera oraz pozostałych członków zespołu.

Cele projektu:[arrowlist]

 • określ swoją umiejętność dawania informacji zwrotnej
 • poznaj i zastosuj skuteczne metody dawania wartościowej informacji zwrotnej[/arrowlist]

Wyznaczone zadania:

Rozwijaj swoją umiejętność dawania właściwej informacji zwrotnej pełniąc wybrane dwie z podanych funkcji na spotkaniu:[arrowlist]

 • Oceniający mowę
 • Gramatyk
 • Główny oceniający[/arrowlist]
Projekt nr 4: Zarządzanie czasem

Umiejętne zarządzanie czasem przez lidera pomaga mu bardziej efektywnie wykorzystywać czas, jaki ma do dyspozycji. Dobry lider powinien umiejętnie określać cele długo- i krótko- terminowe, tworzyć codzienną listę rzeczy do zrobienia, określać priorytety, tworzyć harmonogram i zlecać zadania jeżeli to możliwe. Powinien też tak gospodarować czasem, żeby nie zabrakło go na przerwy oraz na nieoczekiwane zdarzenia.

Cele projektu:[arrowlist]

 • określ swoje umiejętności zarządzania czasem
 • poznaj i zastosuj skuteczne techniki zarządzania czasem[/arrowlist]

Wyznaczone zadania:

Rozwijaj swoje umiejętności zarządzania czasem pełniąc na spotkaniu funkcję:[arrowlist]

 • Chronometrażysty[/arrowlist]

oraz jedną z dowolnie wybranych funkcji:[arrowlist]

 • Toastmaster wieczoru
 • Mówca
 • Gramatyk
 • Prowadzący sesję gorących pytań[/arrowlist]
 Projekt nr 5: Planowanie i realizacja

Dobry plan pokazuje liderowi i zespołowi kierunek w którym mają podążać.  Proces planowania polega na ustalaniu celów i zadań oraz przygotowywaniu planów i harmonogramów, które pozwalają te cele realizować. Planowanie zmusza przywódców do szerszego spojrzenia na to, co chcą osiągnąć w przyszłości, niż tylko na codzienny rozkład zajęć. Dodatkowo angażowanie członków zespołu w proces planowania powoduje iż czują się oni odpowiedzialni za przyjęte na siebie zobowiązania.

Cele projektu: [arrowlist]

 • określ swoje umiejętności w zakresie planowania i realizacji
 • poznaj i zastosuj zasady dobrego planowania i realizacji[/arrowlist]

Wyznaczone zadania:

Wykorzystując poznane dobre praktyki dotyczące planowania i realizacji wykonaj trzy z podanych poniżej funkcji na spotkaniu:[arrowlist]

 • Mówca
 • Główny oceniający
 • Toastmaster wieczoru
 • Prowadzący sesję gorących pytań [/arrowlist]
Projekt nr 6: Organizowanie i delegowanie

Lider musi zapewnić właściwą strukturę swojego zespołu, który będzie zorganizowany na tyle, aby osiągnąć wyznaczone cele i założenia. Delegowanie odgrywa tutaj znaczącą rolę. Dobry lider wykonuje rzeczy, do których tylko on ma uprawnienia i odpowiednią wiedzę, a pozostałe zadania powierza członkom swojego zespołu.

Cele projektu:[arrowlist]

 • określ swoje zdolności do organizacji i delegowania
 • poznaj i zastosuj skuteczne zasady organizowania zespołu i delegowania zadań[/arrowlist]

Wyznaczone zadania:

Wykorzystując poznane, skuteczne zasady organizacji i delegowania zastosuj je działając w jednym z poniższych zadań:[arrowlist]

 • pomóż zorganizować klubowy konkurs przemówień
 • pomóż zorganizować klubowe wydarzenie
 • pomóż zorganizować kampanię członkowską w klubie lub konkurs
 • pomóż zorganizować kampanię PR
 • pomóż przy tworzeniu klubowego newslettera
 • asystuj klubowemu webmasterowi[/arrowlist]
Projekt nr 7: Koordynowanie

Podstawowym zadaniem koordynatora jest czynienie pracy zespołu prostszą i łatwiejszą. Mówiąc bardziej szczegółowo dobry koordynator powinien prowadzić dyskusję wśród członków zespołu, zarządzać i rozwiązywać powstałe konflikty. Konflikty są czymś naturalnym w każdej grupie, w której członkowie muszą ze sobą współpracować. Umiejętne zarządzanie w tym obszarze może spowodować, że praca którą trzeba wykonać będzie możliwie prosta, a tym samym wyznaczony cel stanie się łatwiejszy do osiągnięcia.

Cele projektu:

Wyznaczone zadania:

Projekt nr 8: Motywowanie

Dobrze zmotywowany zespół w umiejętny sposób pokonuje wszelkiego rodzaju przeszkody, aby osiągnąć swoje cele. Lider powinien umieć stworzyć właściwe środowisko, w którym poszczególni członkowie zespołu czuliby się zmotywowani. Powinien on również odkryć, co motywuje członków zespołu, a następnie rozwijać system nagradzanie pasujący do tego, co jest dla nich wartościowe.

Cele projektu:

Wyznaczone zadania:

Projekt nr 9: Mentorowanie

Mentor współpracuje z osobą, która ma mniej doświadczenia pomagając rozwinąć jej potencjał i talent. Dobrzy liderzy są mentorami. Możesz być mentorem oferując możliwość rozwoju umiejętności – wskazując obszary wymagające poprawy, dostarczając przydatnych informacji. Idealny mentor powinien być wzorem do naśladowania i zachęcającym osoby do myślenia podobnie jak on.

Cele projektu:

Wyznaczone zadania:

Projekt nr 10: Budowanie zespołu

Zespół oferuje bardzo wiele korzyści. Członkowie zespołu posiadają wiedzę i umiejętności, co prowadzi do większej kreatywności i większej wydajności. Kiedy dobra drużyna jest na miejscu, lider ma więcej czasu aby poświęcać się kwestii przywództwa. Członkowie zespołu powinni być jednak starannie dobrani, przeszkoleni i nie bać się otwartych dyskusji.

Cele projektu:

Wyznaczone zadania: