Mowy na specjalne okazje

226N

Realizacja podręcznika “Special Occasion Speeches” daje możliwość rozwinięcia swoich umiejętności w wygłaszaniu mów na specjalne okazje. A te, w życiu każdego człowieka, pojawiają się co jakiś czas. Kiedy trzeba wznieść toast, wręczyć nagrodę czy też wygłosić przemówienie na czyjąś cześć. Jest to więc jeden z najbardziej życiowych, zaawansowanych podręczników Toastmasters. Poznając zasady wznoszenia toastów czy odbierania nagród można uniknąć wielu wpadek i nieporozumień.

Projekt nr 1: Opanowanie toastów

toast

Wesela, jubileusze i inne uroczystości często wymagają wzniesienia toastu. Każdy toast powinien wyrażać najlepsze życzenia, dobrego zdrowia i szczęścia oraz inne pozytywne myśli. Dobry toast powinien mieć wstęp, rozwinięcie, zakończenie oraz pasować do okazji, zarówno pod względem nastroju jak i języka. Wznosząc toast należy uważać, żeby nikogo nie zawstydzić ani nie urazić.

Cele projektu:[arrowlist]

 • Poznaj cechy charakterystyczne toastu
 • Wznieś toast na cześć osoby lub okazji
 • Zostań mistrzem toastów, czyli Toastmasterem![/arrowlist]

Czas: [arrowlist]

 • Dwie do trzech minut[/arrowlist]
Projekt nr 2: Przemówienie pochwalne

Speaking in prise

Czasem może się zdarzyć, że zostaniemy poproszeni o wygłoszenie przemówienia, w którym musimy kogoś pochwalić, uhonorować. Okazji ku temu może być bardzo dużo, począwszy od bankietu na cześć odchodzącego na emeryturę pracownika, poprzez rocznicę, a na pogrzebie kończąc. Udane przemówienie pochwalne powinno być inspirujące, powinno wskazywać sens życia danej osoby i nawiązywać do sensu naszego życia. W przemówieniu powinno się pokazać dokonania danej osoby oraz jej pozytywne cechy, powinno być lekcją dla wszystkich słuchaczy.

Cele projektu:[arrowlist]

 • Przygotuj przemówienie honorujące wybraną osobę (żywą lub martwą)
 • Skoncentruj się na pięciu obszarach dotyczących danej osoby
 • Wykorzystaj anegdoty ilustrujące punkty przemówienia[/arrowlist]

Czas: [arrowlist]

 • Pięć do siedmiu minut[/arrowlist]
Projekt nr 3: Przemówienie prześmiewcze

roast

Wybraną osobę można upamiętnić i przedstawić na wiele sposobów. W odróżnieniu do poprzedniego projektu, w tym projekcie należy to zrobić w sposób żartobliwy, z wykorzystaniem dowcipu i satyry. Żarty i anegdoty powinny być starannie dobrane i dotyczyć honorowego gościa. Należy się jednak uprzednio upewnić, że nie będą one raziły ani jego uczuć ani uczuć nikogo innego. Opowiadając wybrane historie i żarty powinno się upewnić, że ich sens został właściwie zrozumiany.

Cele projektu:[arrowlist]

 • Wyśmiać konkretną osobę w dobroduszny sposób
 • Wykorzystać żarty, anegdoty z różnych źródeł
 • Skutecznie zaprezentować żarty i zabawne historie[/arrowlist]

Czas: [arrowlist]

 • Trzy do pięciu minut[/arrowlist]
Projekt nr 4: Wręczenie nagrody

presenting an award

Rangę i to jak ważna jest dana nagroda określa między innymi sposób jej wręczania. Prezentując nagrodę, należy wyjaśnić cel jej wręczenia oraz czy osoba (bądź organizacja), która ją otrzymuje, na nią zasłużyły. Dobrze jest podać konkretne przykłady. Uwagi i przemyślenia wręczającego powinny być ograniczone do minimum. Najważniejszą jednak sprawą jest to, że to otrzymujący nagrodę powinien być gwiazdą wieczoru, a nie osoba, która ją wręcza.

Cele projektu:[arrowlist]

 • Zaprezentuj nagrodę z należytą godnością i wdziękiem
 • Przedstaw wkład odbiorcy nagrody[/arrowlist]

Czas: [arrowlist]

 • Trzy do czterech minut[/arrowlist]
Projekt nr 5: Przyjęcie nagrody

accepting_an_award

Każdą nagrodę należy przyjmować z należytą łaską i pokorą. Takie podejście wymaga jednak wcześniejszego przemyślenia i przygotowania. Przemówienie powinno wyrażać wdzięczność dla organizacji, która przyznaje nagrodę. Nagrodę należy odbierać skromnie, ale z godnością. Należy stanąć z boku, przodem do publiczności i odebrać ją z rąk prezentera. W zależności od jej rodzaju (dyplom, statuetka) przez całe przemówienie powinna być ona widoczna dla publiczności.

Cele projektu:[arrowlist]

 • Przyjmij nagrodę z godnością, pokorą i szczerością
 • Nawiąż do organizacji, która wręcza nagrodę[/arrowlist]

Czas: [arrowlist]

 • Pięć do siedmiu minut[/arrowlist]