Program edukacyjny

Program edukacyjny to serce każdego klubu Toastmasters na świecie.  W tym momencie rozpoczyna się cała przygoda z nauką komunikacji, wystąpień publicznych, trening lidera i wszystkich korzyści które za tym idą. Zapoznaj się z całym programem, bo realizować go możesz w najdogodniejszym dla Ciebie tempie oraz skupić się na elementach, które będą dla Ciebie najlepsze.

Program edukacyjny w skrócie przedstawiony jest na poniższym obrazku. Nowy członek klubu ma przed sobą dwie, równoległe ze sobą ścieżki rozwoju:  Kompetentny Mówca oraz Kompetentny Lider.  Zwieńczeniem programu jest tytuł Dystyngowanego Toastmastera.

Źródło: http://www.toastofchicago.org

[arrowlist]

  • New Member – Nowy członek zarejestrowanego Klubu. Przed rejestracją Klubu, każdy z uczestników spotkań jest traktowany jak członek klubu.
  • Competent Comunicator – Kompetentny Mówca, jest to zbiór 10 podstawowych projektów otwierających ścieżkę profesjonalnego mówcy. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: Kompetentny Mówca.
  • Competent Leader – Kompetentny Lider, to też zbiór 10 projektów rozwijających Twoje zdolności mentora, lidera, przywódcy. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: Kompetentny Lider.
  • Advanced Comunicator Bronze – Zaawansowany Mówca Brązowy, ukończył podstawowe projekty i ma już zrealizowane pierwsze projekty z podręcznika zaawansowanego mówcy.
  • Advanced Comunicator Silver – Zaawansowany Mówca Srebrny, kolejne zaawansowane projekty oraz  poprowadził specjalne szkolenia.
  • Advanced Comunicator Gold – Zaawansowany Mówca Złoty, zrealizowane wszystkie projekty z podręcznika zaawansowanego mówcy oraz komplet przeprowadzonych szkoleń.
  • Advanced Leader Bronze – Zaawansowany Lider Brązowy, ukończył podstawowe projekty Lidera, pełnił funkcje w Zarządzie Klubu oraz zakończył dodatkowe projekty.
  • Advanced Leader Siver – Zaawansowany Lider Srebrny, ukończył wszystkie wymagane projekty i aktywnie angażował się w społeczność Toastmasters.
  • DTM – Distinguished Toastmaster – Zwieńczenie programu edukacyjnego, najwyższy tytuł w organizacji Toastmasters International. [/arrowlist]