SPOTKANIA KLUBOWE

Spotkania klubu odbywają się w każdy czwartek, o godzinie 19:00.

Miejsce: Społeczna Akademia Nauka, ul. Kilińskiego 109